Hoạt động thu chi của quỹ OVF từ 1/4/2020 đến 31/12/2021 đã được công ty kiểm toán Đông Nam Á – SEA Audit thực hiện và hoàn tất vào ngày 11/1/2022.

Thay mặt Ban điều hành OVF cũng như cộng đồng OVC, chúng tôi gửi lời cám ơn đến anh Viva và công ty Kiểm toán Đông Nam Á đã tài trợ và thực hiện việc kiểm toán quỹ.

Trong kỳ kiểm toán, quỹ OVF đã vận động được 396tr tiền và hiện vật quy đổi thành tiền, thực hiện 4 chương trình thiện nguyện với tổng kinh phí hơn 245tr đồng gồm

  • Chương trình thiện nguyện ở Cà Mau với chi phí khoảng 58tr đồng
  • Chương trình thiện nguyện ở Miền Trung (Quảng Bình + Quảng Nam) hơn 100tr đồng
  • Ủng hộ xây điểm trường Sán Sả Hồ 50tr đồng
  • Ủng hộ xây điểm trường Lũng Đầm 30tr đồng

Xin trân trọng cám ơn tất cả thành viên đã đồng hành cùng với OVF trong suốt 5 năm qua.

Báo cáo chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/15OMwz4R3xV1hFVSrYHDZ9-bYDmOpyPlK/view?usp=share_link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here