Quỹ Thiện nguyện Khuyến học OVF – Những ước mơ xanh

Chương trình quỹ thiện nguyện khuyến học OVC – Outlander Vietnam Fund (OVF)
Là một hoạt động xã hội của OVC với mục đích kết nối thành viên, chung tay xây dựng trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động thiện nguyện mang tính chất hỗ trợ lâu dài, tập trung vào giáo dục và khuyến học.

I. Đối tượng:

Các em học sinh và sinh viên ở các khu vực vùng sâu vùng xa trên cả nước, có điều kiện khó khăn, có năng lực học tập tốt (kết quả từ khá trở lên), có mong muốn phát triển việc học tập.

II. Các hoạt động chính:

• Hỗ trợ học bổng: đối tượng là từng cá nhân các em học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học. Hình thức trao học bổng theo mỗi 06 tháng / 01 năm dưới dạng:
o Hiện kim: đóng trực tiếp học phí, hạn chế trao tiền mặt
o Hiện vật: cặp, sách vở, xe đạp, quần áo… và các dụng cụ hỗ trợ học tập khác
o Khác: tuỳ thuộc hình thức hỗ trợ của nhà hảo tâm
• Hỗ trợ công trình giáo dục: đối tượng là một số lượng các em học sinh tại các vùng khó khăn. Hình thức hỗ trợ xây dựng các công trình phục vụ chung cho nhiều em học sinh trong khu vực. VD: nhà nội trú, thư viện, sách/truyện…
• Khác: được OVF quyết định dựa theo từng trường hợp cụ thể

III. Hình thức hoạt động:

Định vị OVC không phải là một tổ chức thiện nguyện chuyên nghiệp, OVF có thể tự tổ chức hoặc kết hợp với các tổ chức xã hội khác (VD: CLB tình nguyện Ngàn Hạc Giấy, Xó Sách, Ước Mơ Xanh….) để tổ chức các hoạt động.
• Hình thức kết hợp: các cá nhân / tổ chức đề xuất khu vực, trường hợp, chương trình và
o OVF tài trợ một phần, cùng tổ chức
o OVF tài trợ toàn phần, tự tổ chức

IV. Tiêu chí hoạt động:

Minh bạch tài chính:
Từ ngày 01/09/2019 trở đi do Trần Ngọc Thanh (FB: Thanh Tran) và Nguyễn Sỹ Phục Long (FB: Juno Long) đồng chủ sở hữu. TK số: 19134760593017 tại Ngân hàng Techcombank
(Từ ngày 10/01/2019 đến ngày 25/09/2019 do Huỳnh Nam Long (FB: Long Nam Huynh) và Vũ Trường Giang (FB: Giang Trường Vũ) đồng sở hữu. TK số: 0071001286681 tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh TP.HCM, hiện tại đã đóng TK này )
o Tài khoản được quản lý đồng sở hữu với nguyên tắc 02 chữ ký xác nhận.
o Tài chính được báo cáo hàng quý, trước và sau chương trình một cách minh bạch, rõ ràng
• Không vụ lợi (không lợi nhuận) cho bất kì cá nhân/ tổ chức nào trong/ ngoài OVC ngoại trừ đối tượng thực hiện của chương trình
• Các thành viên OVC tham gia hoạt động của OVF trên tinh thần tự nguyện
• Các thành viên OVC nếu tham gia hoạt động của OVF hoàn toàn tự túc các chi phí cá nhân phát sinh trong quá trình thực hiện
• Toàn bộ tiền của quỹ OVF sẽ được chi cho đối tượng của quỹ như được quy định ở mục I và mục III

V. Nhân sự (nhiệm kỳ 1 năm):

• Chủ tịch quỹ OVF: Lê Quang Yên (FB Bình Yên )
• Quản lý quỹ: Trần Ngọc Thanh (FB Thanh Tran) và Nguyễn Sỹ Phục Long (FB Juno Long)
• Các hoạt động gây quỹ: Ho Nguyen + Du Bai
• Điều phối viên: Thuật Bùi
• Giám sát: Vi Va
• Thành viên hỗ trợ: Minh Ngo Juno Long Thanh Tran Do Tri Thuc Vũ Đức Thuật Vinh Dang Thuan

VI. Quy định tài trợ (hướng dẫn cho BĐH)

1/ Mỗi chương trình khuyến học cần phải sắp xếp Ban tổ chức, ít nhất 5 người, tối thiểu phải có 1 thành viên BQT OVC trong Ban tổ chức hỗ trợ về chương trình và 1 thành viên OVF hỗ trợ về thủ tục thu chi. Công khai danh sách BTC, tên tuổi địa chỉ thật. 

2/ Lên chương trình chi tiết, cụ thể, rõ ràng, đặc biệt là các món quà/tiền tài trợ. Lên dự toán kinh phí chi tiết từng món hàng/sản phẩm

3/ Mua hàng xong tập kết, kiểm đếm, lập biên bản xác nhận, trước khi trao quà yêu cầu nhà trường xác nhận đủ hàng theo danh mục (đóng dấu ký tên)

2.1/ Bổ sung thêm: Trước khi làm chương trình, phải có đơn xin làm chương trình, cụ thể các mục tài trợ và phải được nhà trường/địa phương đồng ý cho thực hiện bằng văn bản để tránh trường hợp rắc rối với chính quyền sau này

4/ Tiền OVF chỉ được chuyển sau khi BQT OVF phê duyệt chương trình và duyệt dự toán kinh phí

5/ Bắt buộc phải dùng tên Quỹ OVF – Những ước mơ xanh làm tiêu đề chính cho mọi ấn phẩm, băng rôn quảng bá , cỡ chữ lớn nhất- Tiếp theo là OVC (cỡ chữ nhỏ hơn), và OVC vùng miền cỡ chữ nhỏ hơn nữa. Nếu kết hợp với đơn vị khác thì diện tích các nội dung trên không nhỏ hơn quá 50% pano, băng rôn …

6/ Hạn mức tài trợ : không quá 50tr đối với chương trình riêng (hoàn toàn OVF) hoặc không quá 30tr nếu tổ chức chung đơn vị khác

6.1/ Các chương trình được cân đối hài hoà giữa các miền.

6.2/ Trường hợp chi phí cao hơn mức tài trợ thì BTC chương trình trao đổi với BQT OVC để kêu gọi thêm, tất cả các đóng góp đều đi vào quỹ và tuân thủ sự minh bạch theo quy định quỹ. 

7/ BTC chịu sự giám sát và chất vấn bất kỳ giai đoạn nào của chương trình. Trưởng ban chịu trách nhiệm giải trình và chịu trách nhiệm về thông tin mình cung cấp

8/ Sau khi thực hiện, cần làm báo cáo chi tiết liên quan đến tiền tài trợ, kèm theo bắt buộc cung cấp bản gốc các chứng từ, hình ảnh, … để phục vụ xác minh số liệu báo cáo. Nơi mua bán hàng hoá có tên, địa chỉ, số điện thoại, tên chủ cửa hàng và số điện thoại liên hệ.