Đăng ký thành viên chính thức OVC

Hình xe (<3MB)
Up hình xe (biển số rõ ràng để xét duyệt thành viên)